Tug Wars: May The Forces Be With You!


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Tug Wars: May The Forces Be With You!
Beskrivelse An activity for students to learn the basics of push and pull
Emne Fysik
Niveau K-5
Type Laboratorie
Varighed 30 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord pull, push
Simuleringer Kræfter og bevægelse: Basis


Forfattere Jeffrey Shuldman
Skole / organisation Hunter College
Dato for tilmelding 15-03-15
Dato for opdatering 21-03-15