Tug Wars: May The Forces Be With You!


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Tug Wars: May The Forces Be With You!
Beskrivelse An activity for students to learn the basics of push and pull
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord pull, push
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Jeffrey Shuldman
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 15.03.15
Oppdatert 21.03.15