Tug Wars: May The Forces Be With You!


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Tug Wars: May The Forces Be With You!
Omtale An activity for students to learn the basics of push and pull
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord pull, push
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Jeffrey Shuldman
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 15.03.15
Oppdatert 21.03.15