Force and Motion Sim Activity


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Force and Motion Sim Activity
Опис This activity has been created for Elementary aged children to gain knowledge about force and motion!
Предмет Физика
Ниво K-5
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Force, Motion
Симулации Сили и движење - Основи


Автори Kim Ridini
Школо / Организација Hunter College
Поставено 15.3.15
Обновено 15.3.15