Force and Motion Sim Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion Sim Activity
Omtale This activity has been created for Elementary aged children to gain knowledge about force and motion!
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Motion
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Kim Ridini
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 15.03.15
Oppdatert 15.03.15