Force and Motion Sim Activity


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Force and Motion Sim Activity
Opis This activity has been created for Elementary aged children to gain knowledge about force and motion!
Subjekt Fizika
Nivo K-5 (OŠ)
Tip Lab
Trajanje 60 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi Force, Motion
Simulacije Sile i kretanje - Osnove


Autori: Kim Ridini
Škola / Organizacija Hunter College
Poslato 3/15/15
Obnovljeno 3/15/15