Force and Motion Sim Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion Sim Activity
Beskrivelse This activity has been created for Elementary aged children to gain knowledge about force and motion!
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Motion
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Kim Ridini
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 15.03.15
Oppdatert 15.03.15