Coulomb's law


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Coulomb's law
Beskrivelse HTML5 sim.
Emne Fysik
Niveau Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 30 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Coulomb, charge, distance, electric, force, k constant
Simuleringer Coulombs lov (HTML5)


Forfattere Roland Van Kerschaver
Skole / organisation Royal Atheneum Bruges
Dato for tilmelding 10-01-19
Dato for opdatering 10-01-19