Coulomb's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's law
Beskrivelse HTML5 sim.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Coulomb, charge, distance, electric, force, k constant
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere Roland Van Kerschaver
Skole / Organisasjon Royal Atheneum Bruges
Lastet opp 10.01.19
Oppdatert 10.01.19