Coulomb's law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Coulomb's law
Popis HTML5 sim.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Coulomb, charge, distance, electric, force, k constant
Simulácia Coulombov zákon (HTML5)


Autor(i) Roland Van Kerschaver
Škola / Organizácia Royal Atheneum Bruges
Dátum odoslania 10.1.2019
Dátum aktualizácie 10.1.2019