Coulomb's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's law
Omtale HTML5 sim.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Coulomb, charge, distance, electric, force, k constant
Simuleringar Coulomb's Law (HTML5)


Forfattarar Roland Van Kerschaver
Skule / Organisasjon Royal Atheneum Bruges
Lasta opp 10.01.19
Oppdatert 10.01.19