fu (Friulian)

Hiệu ứng Quang điện Java L'efiet fotoeletric Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Friulian

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.