fu (Фриулиан)

Фотоелектричен ефект Java L'efiet fotoeletric Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.