fu (fu)

- Java L'efiet fotoeletric Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til fu

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.