Sân chơi tỷ lệ

Sân chơi tỷ lệ Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Tỷ số
 • Suy diễn theo tỷ lệ
 • Tỷ suất đơn vị

Chủ đề

 • Tỷ số
 • Suy diễn theo tỷ lệ
 • Tỷ suất đơn vị

Mô tả

Vui đùa với các tỷ số và tỷ lệ bằng cách thiết kế các chuỗi hạt, ném banh màu, chơi billard, hay mua táo! Hãy tiên đoán về các tỷ lệ được thể hiện.

Mục tiêu học tập

 • Sử dụng tỷ số làm các đặc trưng mô tả
 • So sánh ý nghĩa của tỷ số trong các ngữ cảnh khác nhau
 • Sử dụng việc thay đổi thang đo để tạo ra các tỷ lệ thức hay tìm ra các giá trị còn thiếu trong một tỷ lệ thức
 • Đơn giản các tỷ số để tạo ra các tỷ lệ thức hay tìm ra các giá trị còn thiếu trong một tỷ lệ thức
 • Sử dụng lý luận theo phép nhân để giải các bài toán

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

5.NF.B.4a
Interpret the product (a/b) × q as a parts of a partition of q into b equal parts; equivalently, as the result of a sequence of operations a × q ÷ b. For example, use a visual fraction model to show (2/3) × 4 = 8/3, and create a story context for this equation. Do the same with (2/3) × (4/5) = 8/15. (In general, (a/b) × (c/d) = ac/bd.)
6.RP.A.1
Understand the concept of a ratio and use ratio language to describe a ratio relationship between two quantities. For example, "The ratio of wings to beaks in the bird house at the zoo was 2:1, because for every 2 wings there was 1 beak." "For every vote candidate A received, candidate C received nearly three votes."
6.RP.A.3
Use ratio and rate reasoning to solve real-world and mathematical problems, e.g., by reasoning about tables of equivalent ratios, tape diagrams, double number line diagrams, or equations.
7.RP.A.2a
Decide whether two quantities are in a proportional relationship, e.g., by testing for equivalent ratios in a table or graphing on a coordinate plane and observing whether the graph is a straight line through the origin.
Phiên bản 1.0.15

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Patterns and Ratios Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ian Whitacre, Sebnem Tekin THCS
K-5
Có hướng dẫn Toán
Bank Shots Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Daniel Greenberg THCS Có hướng dẫn Toán
Beaded Factors Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Heather Politi THCS
K-5
Có hướng dẫn Toán
Paint Splat: Comparing Ratios Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Kathyrn Studer, Heather Politi THCS Có hướng dẫn Toán
Making Green Paint Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Michael Matassa THCS Có hướng dẫn
Thảo luận
Toán
Mixing paint with ratios Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Jennifer Knudsen, Teresa Lara-Meloy, Amanda McGarry THCS Thảo luận Toán
Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Sinh học
Toán
Hoá học
Vật lý
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Thảo luận
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Lab
Hoá học
Vật lý
Toán
Thiên văn học
Unit Rate as Slope Cary Hoste THPT
THCS
Có hướng dẫn
Khác
Toán

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Këndi i eksperimentimit për Raportet
Anh Tất cả English Download Run now Proportion Playground
Arabic Tất cả العربية Download Run now ملعب النسب
Basque Tất cả Euskara Download Run now Proportzio-jolastokia
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Igralište proporcije
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Parque da Proporção
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 比例游乐场
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Proportion Playground_比例遊樂場
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Igralište proporcija
Danish Tất cả Dansk Download Run now Proportions-legeplads
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Proportionen Spiel
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now પ્રમાણ રમતો -Pankajsid34
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 비율 놀이터
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now समानुपात का मैदान 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Spelen met verhoudingen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Arányjáték
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Παιχνίδια με αναλογίες
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Ionad Súgartha na Comhréire
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now «Пропорция» ойыны
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Darbības ar proporcijām
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Хамаарлын Тоглоомын талбай
Nga Tất cả русский Download Run now Игра «Пропорциональность»
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 数と割合
Persian Tất cả فارسی Download Run now زمین بازی نسبت
Pháp Tất cả français Download Run now Aire de jeu proportionnelle
Polish Tất cả polski Download Run now Zabawa w proporcje
Serbian Tất cả Српски Download Run now Игралиште пропорције
Spanish Tất cả español Download Run now Pista de juego de proporciones Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Juego de Proporciones  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Juegos de Proporciones
Thái Tất cả ไทย Download Run now เล่นกับสัดส่วน
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Lek med proportioner!
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Гра в пропорції
Ý Tất cả italiano Download Run now Area giochi Proporzioni

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Andrea Lin (development)
 • Sam Reid (development)
 • Jonathan Olson (development)
 • Karina K.R. Hensberry
 • Ariel Paul
 • Beth Stade
 • Ian Whitacre
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js