Chuyển động của đạn tử

Chuyển động của đạn tử Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Động học
 • Sức cản không khí
 • Đường Parabol
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Động học
 • Sức cản không khí
 • Đường Parabol
 • Vectors
 • Lực cản
 • Chuyển động của đạn tử

Mô tả

Bắn một chiếc xe ra khỏi nòng đại bác và cố gắng bắn trúng mục tiêu. Nghiên cứu chuyển động của đạn tử bằng cách bắn đạn là các vật khác nhau. Chọn góc bắn, tốc độ ban đầu và khối lượng đạn. Tìm hiểu việc biểu diễn bằng vector và thêm sức cản không khí để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.

Mục tiêu học tập

 • Xác định ảnh hưởng của các tham số đến quỹ đạo của vật (độ cao ban đầu của súng, góc bắn, tốc độ ban đầu, khối lượng của vật, đường kính của vật và cao độ) trong trường hợp có/không có sức cản không khí.
 • Tiên đoán sự ảnh hưởng của các điều kiện ban đầu lên quỹ đạo của đạn tử và giải thích cho điều tiên đoán đó.
 • Ước tính nơi vật rơi với các điều kiện ban đầu đã cho.
 • Xác định tính độc lập của chuyển động theo 2 phương x và y.
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.
 • Mô tả ảnh hưởng của lực cản lên vận tốc và gia tốc.
 • Bàn luận về chuyển động của đạn tử bằng ngôn ngữ thông thường (như: góc bắn, tốc độ ban đầu, độ cao ban đầu, tầm xa, thời gian bay...).

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

HSF-LE.B.5
Interpret the parameters in a linear or exponential function in terms of a context.
Phiên bản 1.0.16

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo
Bài tập
Lab
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
MC
Vật lý
Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López y Oscar Suárez UG-Intro
THPT
Lab
Thảo luận
Có hướng dẫn
Từ xa
MC
Vật lý
Quadratic Functions for Projectile Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Hampton and Sally Gillett THPT
THCS
Có hướng dẫn
Thảo luận
Toán
Kinematic Equation Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Shea Phillips THPT Có hướng dẫn Vật lý
Quadratic Projectiles Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. beki toussaint THPT Lab Toán
Experimental Design: Projectile Motion! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jamie Schoenberger THCS Lab
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Air Resistance Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Vật lý
Projectile investigation for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý
Toán
Khoa học về trái đất
Explorando el movimiento parabólico Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Khoa học về trái đất
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Khoa học về trái đất
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Sinh học
Hoá học
Toán
Vật lý
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Bài tập
Vật lý
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Hoá học
Vật lý
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5
THCS
Demo
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Thảo luận
Vật lý
Thiên văn học
Hoá học
Toán
Projectile motion lab hakim alhamidy THPT
THCS
Lab Vật lý
Projectile Motion Experiment Salsabil Alsamman THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Projectile Motion (HTML5) adham khaled THPT
UG-Adv
UG-Intro
Lab Vật lý
Projectile Motion - Lab Experiment Maryam Alblooshi UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion bashaer Abdalla Salim Alnaqbi UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion worksheet Lara Bayan Ahmad THPT
UG-Intro
UG-Adv
Bài tập
Lab
MC
Từ xa
Vật lý
Projectile motion Zayed Hamad Almazrouei UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Experiment Abdulla Abdulla Alawadhi THPT
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Khác
Vật lý
Projectile Motion Lab Report Omar Alnoman UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion lab report Mohmmaed Nasser Moneim UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
projectile motion Maryam Talal UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Lab Report Yasmeen Alameeri UG-Intro
UG-Adv
THPT
ĐH
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Air Resistance Bob Poltis UG-Intro Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Virtual Lab Activity Jacob Zalkind THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile motion Maitha Majjan THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Projectile motion experiment jawaher bin hammad UG-Intro Lab Vật lý
Horizontal projectile motion Sara Mohammed UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion hanan hanan saeed Khác Lab Vật lý
projectile motion Maryam alzaabi UG-Adv Lab
Bài tập
Vật lý
projectile motion Fatma Al-Ali THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Elmustafa Elmubarak UG-Intro Lab Vật lý
Projctile motion Saeed ali UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion Ibrahim Alswidan THCS Lab Vật lý
Projectile motion lab report fadi kazzaz UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Mostafa Hassan Mohammed Elmallah UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion, range, time, velocity Mouza Jamal Alnuaimi UG-Intro Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile Motion Abdelmonem Atef UG-Adv
UG-Intro
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Project motion worksheet Yousef Alaa UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion (Lab Report) ali alghfeli UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion zeyad mohammed UG-Intro Khác
Bài tập
Lab
Vật lý
Projectile Motion Suha AlHadha THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Projectile Motion Amr Ahmed UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion Khalid Alsaleh Khác Lab Vật lý
projectile Raya alshamsi UG-Intro Lab Vật lý
Projectile worksheet Majed Mansoor Al Hashimi UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion mohamed alnaqbi Khác Lab Vật lý
Projectile Motion Ross Pinkerton, Joanne Roque THPT Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Horizontal Projectile Motion Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque THPT Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile Motion ( including air resistance ) Fatma Fuad THPT
UG-Intro
UG-Adv
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion karim allahham UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion worksheet M. Salman Ismail UG-Intro
THPT
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
projectile mothion abood hamad UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Amna Binshemel THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Projectile Motion Lab Report Abdullah Salehi THPT Bài tập
Lab
Vật lý
Projectile Aisha Alhammadi THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Projectile Motion Ghalya Alzarooni THPT
UG-Intro
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Projectile Motion Noura Jasim UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile motion Maitha Aldarmaki UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
Projectile Motion Amna Faisal THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile motion Maitha Abdulla Almazrouei THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
projectile motion Sumaya alzaabi UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Shahad Alhosani UG-Intro Lab
Từ xa
Vật lý
Projectile Motion Amna Binshemel UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
PROJECTILE MOTION LAB REPORT Aisha Alzaabi UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion salah mahdi UG-Adv Lab Vật lý
Projectile Motion (#lab) mohamed erfan UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Projectile motion and horizontal component of its velocity Daniah AlAli THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Free fall reem laid UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
projectile motion reem alali UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion Hassan Alajmi UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion meera ahli THPT
THCS
Lab
Từ xa
Vật lý
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) UG-Intro Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
projectile motion Ali Humaid Alaleeli UG-Intro Lab Vật lý
projectile abdullah hosameldin UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion report Ahmed Alsuwaidi THPT Bài tập
Lab
Vật lý
Projectile Motion--Horizontal and Full Trajectory Lynn Kistler THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Ahd Shoshaa UG-Intro
THPT
UG-Adv
Lab
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
Motion Lab Report Abdulbasit Warsame UG-Intro
THPT
Bài tập Vật lý
projectile motion simulation Mahmoud Aman UG-Intro Lab Vật lý
projectil motion lab report form Mujtaba Abbas UG-Intro Lab Vật lý
Horizontal Release Projectile Relationships Amy Carpinelli THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Bài tập
Vật lý
Horizontal Projectile Motion Osama Abdulghani UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion Amr Yehia UG-Intro
UG-Adv
Lab
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile motion Ahmed Ez Eddin UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
projectile motion Ahmed Ez Eddin UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Projectile Motion Worksheet Aseel Atheer ĐH Từ xa
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Khác
Vật lý
Projectile Motion Salem Al Mheiri UG-Adv Lab Vật lý
Projectile Motion Ismail Zein UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion (Anwar Mabrouk Al-Talha) Anwar Mabrouk Khác Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Mohamed Alameeri UG-Intro Từ xa Vật lý
Projectile Motion Worksheet Mustafa Alaraj UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
PhET Projectiles Simulation Lab barbara buckley THPT Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion khalifa alketbi Khác Lab Vật lý
projectile Motion Sara Al karam UG-Intro Lab Vật lý
project motion noura hamad hazeem ĐH
UG-Adv
Lab Vật lý
Motions Air resistance zuhair M Z Abdalmenem UG-Intro
THPT
Bài tập Vật lý
Horizontal Projectile Motion Abdallah Alalawneh UG-Intro Lab Vật lý
Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile) Mohamed Ahmed Mohamed Ismail UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Experiments Ruslan Kuvshinov UG-Adv
UG-Intro
Lab Vật lý
projectile motion yousef faisal UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion Experiment Mohammed Al-Tayeb UG-Intro
UG-Adv
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Bushr Alassouad THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Thảo luận
Demo
Lab
Vật lý
Projectile Motion Baraa Mahdi UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion Mohamad Farhat UG-Intro Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile. Aissa Messaoudi UG-Intro Có hướng dẫn Vật lý
projectile motion Amna Alsuwaidi UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile Motion - Physics 1 lab experiment Yazen Mohammad Rihan UG-Intro Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Projectile Motion Discovery Sean Boston THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Projectile Motion Nadia Lvov THPT
UG-Intro
Demo
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Toán
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Fee Fall Nawal Nayfeh UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Simulator David Wirth THPT Lab Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Tir parabòlic Jordi Plana THCS Bài tập Vật lý
Projectile Parabolas Amy Read THPT Có hướng dẫn Toán
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver THPT
THCS
Thảo luận
Lab
Có hướng dẫn
Toán
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer THCS Có hướng dẫn Vật lý
3 Projectile Motion Factors Mary Teren THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen THPT Có hướng dẫn Vật lý
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick THPT Có hướng dẫn Vật lý
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach THPT
THCS
Có hướng dẫn Vật lý
Projectile Motion Dr. Nafiseh Nasr UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
Lançamento de projéteis Marcio Boer Ribeiro UG-Intro
ĐH
Từ xa
Lab
Vật lý
Lançamento Vertical no PhET Caroline Santos dos Santos; Mirian Marchezan Lopes; Pâmela da Silveira Freitas. THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima THPT
THCS
ĐH
Lab Vật lý
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales THPT Khác Vật lý
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
Khác
THCS
Có hướng dẫn
Bài tập
Thảo luận
Khác
Khoa học về trái đất
Khác
Toán
Vật lý
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
ĐH
Khác
THPT
THCS
Lab
Khác
Thảo luận
Demo
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
THPT
THCS
Khác
Demo
Lab
Khác
Có hướng dẫn
Bài tập
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Có hướng dẫn
Khác
Bài tập
Vật lý
Khoa học về trái đất
Khác
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
THCS
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Khác
Vật lý
Khoa học về trái đất
Toán
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Toán
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Có hướng dẫn
Khác
Bài tập
Toán
Khác
Vật lý
Khoa học về trái đất
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa UG-Intro
THPT
Demo
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Toán
Vật lý
Khoa học về trái đất
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque THCS Demo
Bài tập
Vật lý
Composició de moviments. Moviment parabòlic. PhET Ana María Lafuente Heras THPT MC
Từ xa
Lab
Bài tập
Vật lý
Der gerade Wurf Isabella Radl THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
PRACTICAS DE SIMULACIONES FANNY MORI UG-Adv Từ xa Vật lý
ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL Laureano Costarrosa THPT Từ xa
Bài tập
Lab
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
Actividad - movimiento parabólico Hagi Yucra y Jessica Lorenzo THPT Bài tập Vật lý
HOJA DE TRABAJO Laura Muñoz THPT Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen UG-Intro
THPT
ĐH
THCS
Khác
UG-Adv
Lab
Bài tập
MC
Có hướng dẫn
Khác
Toán
Vật lý
Khác
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia K-5 Có hướng dẫn Vật lý
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen THPT
UG-Adv
THCS
ĐH
K-5
UG-Intro
Khác
Từ xa
Lab
Bài tập
Demo
Khác
Vật lý
Toán
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado UG-Intro
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Bài tập
Vật lý
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen UG-Intro
THPT
UG-Adv
THCS
ĐH
Bài tập
Lab
Khác
Có hướng dẫn
Vật lý
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera THPT Lab Vật lý
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO THPT
THCS
Có hướng dẫn
Demo
Lab
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Anh Tất cả English Download Run now Projectile Motion
Arabic Tất cả العربية Download Run now حركة المقذوفات
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Basque Tất cả Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Do Thái Tất cả עברית Download Run now תנועת קליע
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Skrå kast
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Georgian Tất cả ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Mouvman Pwojektil
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 포물선 운동
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Κίνηση βλήματος
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Mã Lai Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Gerakan Projektil
Maori Tất cả Maori Download Run now Te Ara Whiu
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 放物運動
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Prosjektilbevegelse
Persian Tất cả فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Pháp Tất cả français Download Run now Mouvement d'un projectile
Polish Tất cả polski Download Run now Rzuty
Romanian Tất cả română Download Run now Mișcarea proiectilelor
Serbian Tất cả Српски Download Run now Кретање пројектила 
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Let strely
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Poševni met
Tamil Tất cả Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Movimiento de un Proyectil Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Telugu Tất cả Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Thái Tất cả ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Kastparabel
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Mermi Hareketi
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Рух снарядів Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Uzbek Tất cả Uzbek Download Run now Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakati
Welsh Tất cả Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn
Ý Tất cả italiano Download Run now Moto del proiettile

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js