Chuyển động của đạn tử

Chuyển động của đạn tử Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Động học
 • Sức cản không khí
 • Đường Parabol
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Động học
 • Sức cản không khí
 • Đường Parabol
 • Vectors
 • Lực cản
 • Chuyển động của đạn tử

Mô tả

Bắn một chiếc xe ra khỏi nòng đại bác và cố gắng bắn trúng mục tiêu. Nghiên cứu chuyển động của đạn tử bằng cách bắn đạn là các vật khác nhau. Chọn góc bắn, tốc độ ban đầu và khối lượng đạn. Tìm hiểu việc biểu diễn bằng vector và thêm sức cản không khí để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.

Mục tiêu học tập

 • Xác định ảnh hưởng của các tham số đến quỹ đạo của vật (độ cao ban đầu của súng, góc bắn, tốc độ ban đầu, khối lượng của vật, đường kính của vật và cao độ) trong trường hợp có/không có sức cản không khí.
 • Tiên đoán sự ảnh hưởng của các điều kiện ban đầu lên quỹ đạo của đạn tử và giải thích cho điều tiên đoán đó.
 • Ước tính nơi vật rơi với các điều kiện ban đầu đã cho.
 • Xác định tính độc lập của chuyển động theo 2 phương x và y.
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.
 • Mô tả ảnh hưởng của lực cản lên vận tốc và gia tốc.
 • Bàn luận về chuyển động của đạn tử bằng ngôn ngữ thông thường (như: góc bắn, tốc độ ban đầu, độ cao ban đầu, tầm xa, thời gian bay...).

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

HSF-LE.B.5
Interpret the parameters in a linear or exponential function in terms of a context.
Phiên bản 1.0.15

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC
Từ xa
Lab
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo
Bài tập
Lab
Vật lý
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López y Oscar Suárez UG-Intro
THPT
Lab
MC
Từ xa
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
Quadratic Functions for Projectile Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sarah Hampton and Sally Gillett THCS
THPT
Có hướng dẫn
Thảo luận
Toán
Kinematic Equation Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Shea Phillips THPT Có hướng dẫn Vật lý
Quadratic Projectiles Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. beki toussaint THPT Lab Toán
Experimental Design: Projectile Motion! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jamie Schoenberger THCS Lab
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Air Resistance Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Vật lý
Projectile investigation for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Toán
Khoa học về trái đất
Vật lý
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Sinh học
Toán
Hoá học
Vật lý
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Lab
Bài tập
Thảo luận
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Hoá học
Thiên văn học
Toán
Projectile Motion Discovery Sean Boston THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Nadia Lvov UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Demo
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Toán
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Fee Fall Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Simulator David Wirth THPT Lab Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Tir parabòlic Jordi Plana THCS Bài tập Vật lý
Projectile Parabolas Amy Read THPT Có hướng dẫn Toán
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver THCS
THPT
Lab
Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer THCS Có hướng dẫn Vật lý
3 Projectile Motion Factors Mary Teren THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen THPT Có hướng dẫn Vật lý
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick THPT Có hướng dẫn Vật lý
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach THPT
THCS
Có hướng dẫn Vật lý
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima THPT
THCS
ĐH
Lab Vật lý
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales THPT Khác Vật lý
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Bài tập
Khác
Thảo luận
Có hướng dẫn
Vật lý
Toán
Khác
Khoa học về trái đất
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
ĐH
Khác
THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Thảo luận
Lab
Bài tập
Demo
Khác
Khác
Vật lý
Khoa học về trái đất
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
Khác
THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Demo
Khác
Bài tập
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
THCS
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Toán
Khác
Vật lý
Khoa học về trái đất
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
Khác
THPT
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Vật lý
Khác
Toán
Khoa học về trái đất
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Vật lý
Khác
Toán
Khoa học về trái đất
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa UG-Intro
THPT
Demo
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Toán
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque THCS Bài tập
Demo
Vật lý
Der gerade Wurf Isabella Radl THPT
THCS
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen THCS
ĐH
THPT
UG-Intro
UG-Adv
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
MC
Khác
Vật lý
Khác
Toán
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia K-5 Có hướng dẫn Vật lý
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen THPT
UG-Intro
Khác
K-5
THCS
ĐH
UG-Adv
Bài tập
Từ xa
Demo
Lab
Toán
Khác
Vật lý
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado THPT
UG-Intro
Bài tập
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen UG-Intro
THCS
THPT
ĐH
UG-Adv
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera THPT Lab Vật lý
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Demo
Vật lý

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Anh Tất cả English Download Run now Projectile Motion
Azerbaijani Tất cả Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Basque Tất cả Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Danish Tất cả Dansk Download Run now Projektil-bevægelse
Do Thái Tất cả עברית Download Run now תנועת קליע
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Georgian Tất cả ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 포물선 운동
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Κίνηση βλήματος
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 放物運動
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Prosjektilbevegelse
Persian Tất cả فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Pháp Tất cả français Download Run now Mouvement d'un projectile
Polish Tất cả polski Download Run now Rzuty
Serbian Tất cả Српски Download Run now Кретање пројектила 
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Let strely
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Poševni met
Spanish Tất cả español Download Run now Movimiento de un Proyectil Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Tamil Tất cả Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Telugu Tất cả Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Thái Tất cả ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Kastparabel
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Mermi Hareketi
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Рух снарядів Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Welsh Tất cả Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn
Ý Tất cả italiano Download Run now Moto del proiettile

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js