Static Electricity Virtual Lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Static Electricity Virtual Lab
Mô tả Scaffolded exploration helps students explore the concepts of net charge and conservation of charge.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá static electricity shock
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Tác giả Janet Grove
Trường / Tổ chức Washougal High School
Ngày đăng ký 14/04/2022
Ngày cập nhật 14/04/2022