Color Vision Phet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Vision Phet
Mô tả An introduction to how we perceive color from light.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Color, RGB, filtered color, inverse sq law
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Peter Stewart
Trường / Tổ chức Acalanes High School
Ngày đăng ký 21/02/2022
Ngày cập nhật 21/02/2022