Building Atomic Models


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Building Atomic Models
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. In this lesson, students will use a PhET simulation to build several different molecules out of common elements, observe molecular structure including different types and numbers of bonds, and discover and construct an explanation about how molecules are structured
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, molecules, notebook, pocketlab
Mô phỏng Tạo dựng phân tử (HTML5), Tạo dựng một Phân tử


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 22/06/2021
Ngày cập nhật 22/06/2021