Guia de Laboartorio Círcuito en Serie


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guia de Laboartorio Círcuito en Serie
Mô tả Se muestra una guía de trabajo para laboratorio de circuitos en serie a través de simulador PhET, aprenderás a usar esta valiosa herramienta.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Circuitos, serie.
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Julio Manuel Lora Pino
Trường / Tổ chức Julio Manuel Lora Pino
Ngày đăng ký 01/05/2021
Ngày cập nhật 01/05/2021