Bunny Blitz Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Bunny Blitz
Mô tả This structured inquiry activity is intended to introduce the mechanism of natural selection to high school students. Some prior knowledge of variation, inheritance, and adaptation would be beneficial, but this activity can be used in a lesson that introduces those concepts as well. Students can work individually or in groups.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Natural selection, adaptation, evolution, inheritance, unequal survival, variation
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5), Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Stephen DeHart
Email liên lạc stephendehart6@gmail.com
Trường / Tổ chức King Cove School
Ngày đăng ký 20/02/2021
Ngày cập nhật 20/02/2021