Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả This is worksheet (lab report) about projectile motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Noura Jasim
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020