Tipos de Energia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Tipos de Energia
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Khác, Sinh học, Thiên văn học, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Khác, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Beata Imelda, Peru, Tipos de Energía, Walter Manuel Trujillo Yaipen
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5)


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Trường / Tổ chức I.E.P. Beata Imelda
Ngày đăng ký 15/11/2020
Ngày cập nhật 15/11/2020