Series Circuit Simulation


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Series Circuit Simulation
Mô tả Students discover the relationship between adding resistors in a series circuit to the voltage drop across the resistor, amperage, and total resistance in the circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ohm's Law, Series, amps, circuits, resistance, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Bill Braun
Trường / Tổ chức Winona Senior High School
Ngày đăng ký 23/06/2020
Ngày cập nhật 23/06/2020