Series Circuit Simulation


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Series Circuit Simulation
Popis Students discover the relationship between adding resistors in a series circuit to the voltage drop across the resistor, amperage, and total resistance in the circuit.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ohm's Law, Series, amps, circuits, resistance, voltage
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5)


Autor(i) Bill Braun
Škola / Organizácia Winona Senior High School
Dátum odoslania 23.6.2020
Dátum aktualizácie 23.6.2020