Concentration PhET – Understanding Molarity and Parameters affecting Molarity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Concentration PhET – Understanding Molarity and Parameters affecting Molarity
Mô tả The student directions are for an in class assignment with students working in groups. The clicker questions would be done as a large class discussion. The remote version is for students working at home individually. Learning Goals •Describe the relationships between volume and amount of solute to solution concentration. •Predict how solution concentration will change for any action (or combination of actions) that adds or removes water, solute, or solution, and explain why.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentration, inquiry, molarity, solution
Mô phỏng Nồng độ (HTML5), Nồng độ Mol (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/04/2020
Ngày cập nhật 13/04/2020