Resistance in a Wire Remote Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Resistance in a Wire Remote Lab
Mô tả This lab is an inquiry based lab designed for remote learning. Ohms Law Remote is recommended prior experience. Learning Goals: Explore the characteristics of a resistor that are variable in this model. Identify how each characteristic affects the resistance and current flow. Explain your ideas about why the characteristics change the resistance and current flow. Use understanding to make predictions about a circuit with lights and batteries.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, inquiry, remote, resistance, resistivity
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Điện trở của một dây dẫn (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/04/2020
Ngày cập nhật 06/04/2020