Resistance in a Wire Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Resistance in a Wire Remote Lab
Popis This lab is an inquiry based lab designed for remote learning. Ohms Law Remote is recommended prior experience. Learning Goals: Explore the characteristics of a resistor that are variable in this model. Identify how each characteristic affects the resistance and current flow. Explain your ideas about why the characteristics change the resistance and current flow. Use understanding to make predictions about a circuit with lights and batteries.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová current, inquiry, remote, resistance, resistivity
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Elektrický odpor vodiča (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 2.4.2020
Dátum aktualizácie 6.4.2020