Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: utilizando um recurso de eletricidade


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: utilizando um recurso de eletricidade
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Khác, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá grandezas; lei de Ohm;
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves
Email liên lạc re.passosm@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/09/2019
Ngày cập nhật 26/09/2019