Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: utilizando um recurso de eletricidade


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: utilizando um recurso de eletricidade
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Khác, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá grandezas; lei de Ohm;
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/09/2019
Ngày cập nhật 26/09/2019