tugas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề tugas
Mô tả tugas mandiri kerjakann
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học CS
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá balon
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi


Tác giả Abdur Rasyid
Email liên lạc biorasyid87@gmail.com
Trường / Tổ chức IPA
Ngày đăng ký 17/06/2019
Ngày cập nhật 17/06/2019