tugas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक tugas
वर्णन tugas mandiri kerjakann
विषय जीवशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Multiple-Choice Concept Questions
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द balon
सादश्य फुगा आणि प्लावकता


लेखक Abdur Rasyid
संपर्क ईमेल biorasyid87@gmail.com
शाळा/संस्था IPA
दाखल दिनांक 6/17/19
आद्यवत 6/17/19