Movimiento circular calculo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Movimiento circular calculo
Mô tả Calcular velocidad angular, periodo, frecuencia solo gira la rueda y selecciona un ángulo para cambiar los datos que tiene la actividad
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Mexico)
Từ khoá Calcular angular
Mô phỏng Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Gerardo Sarmiento
Trường / Tổ chức CETis 63
Ngày đăng ký 15/05/2019
Ngày cập nhật 15/05/2019