Movimiento circular calculo


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Movimiento circular calculo
Popis Calcular velocidad angular, periodo, frecuencia solo gira la rueda y selecciona un ángulo para cambiar los datos que tiene la actividad
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina (Mexico)
Kľúčové slová Calcular angular
Simulácia Otáčanie lienky


Autor(i) Gerardo Sarmiento
Škola / Organizácia CETis 63
Dátum odoslania 15.5.2019
Dátum aktualizácie 15.5.2019