CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS - EXPERIMENTO VIRTUAL


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS - EXPERIMENTO VIRTUAL
Mô tả Neste experimento virtual, estudaremos a influência dos fatores geométrico na capacitância de um capacitor de placas paralelas. Também estudaremos a associação de capacitores.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES, CAPACITOR, DEPENDÊNCIA DA CAPACITÂNCIA
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả W. Q. NEVES - IFCE
Trường / Tổ chức INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Ngày đăng ký 01/04/2019
Ngày cập nhật 25/11/2022