UNIDAD1 S7 L12 Cambios de energía-Sistemas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD1 S7 L12 Cambios de energía-Sistemas
Mô tả CON ESTA GUÍA EL ALUMNO : -CONOCERÁ DIVERSOS TIPOS DE ENERGÍA Y COMO SE INTERCAMBIAN EN UN SISTEMA.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 20/02/2019
Ngày cập nhật 12/10/2020