Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits
Mô tả In this guided lab activity, students measure voltage and current in different designs of circuit. Students decide what to measure in order to generate their own rules to describe how current and voltage behave in different circuits. Students also make predictions about the brightness of light bulbs in different circuits, based on the rules they created.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, measurement, parallel, series, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Argenta Price, Alan Calac
Email liên lạc argenta.price@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET, SFUSD
Ngày đăng ký 18/12/2018
Ngày cập nhật 20/12/2018