Estática (Atividades) nos OA's do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estática (Atividades) nos OA's do PhET
Mô tả Atividades sobre Estática e Sistema Massa-mola utilizando os OA's do PhET
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Centro de Massa, Estática, Repouso
Mô phỏng Cân bằng (HTML5), Va chạm, Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 23/10/2018
Ngày cập nhật 23/10/2018