Wet van behoud van Energie


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wet van behoud van Energie
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá energie
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Martijn van der Hoff
Email liên lạc hof@huygenscollege.nl
Trường / Tổ chức Christiaan Huygens College
Ngày đăng ký 04/10/2018
Ngày cập nhật 04/10/2018