Wet van behoud van Energie


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wet van behoud van Energie
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá energie
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Martijn van der Hoff
Trường / Tổ chức Christiaan Huygens College
Ngày đăng ký 04/10/2018
Ngày cập nhật 04/10/2018