Wet van behoud van Energie


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Wet van behoud van Energie
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ energie
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน Martijn van der Hoff
โรงเรียน/หน่วยงาน Christiaan Huygens College
ส่งข้อมูลแล้ว 4/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/10/2018