Força de Atrito no "Friction (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Força de Atrito no "Friction (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo Força de Atrito utilizando o OA "Friction (HTML5)"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Atrito, Força, Massa, Temperatura
Mô phỏng Ma sát (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 25/09/2018
Ngày cập nhật 25/09/2018