Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo circuitos elétricos em paralelo
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Amperagem, Circuitos, Eletricidade, Paralelo, Resistência, Voltagem
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 16/09/2018
Ngày cập nhật 16/09/2018