Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)"
คำบรรยาย Plano de aula e atividades envolvendo circuitos elétricos em paralelo
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก, อื่นๆ
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Amperagem, Circuitos, Eletricidade, Paralelo, Resistência, Voltagem
สถานการณ์จำลอง ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 16/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/9/2018