Energia Mecânica no Energy Skate Park: Basics (HTML5)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energia Mecânica no Energy Skate Park: Basics (HTML5)
Mô tả Energia Mecânica no Energy Skate Park: Basics (HTML5)
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá energia, mecânica, movimento
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 01/09/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018