Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual)
Mô tả Laboratorio Virtual Diseñado en la Universidad Antonio Nariño - CICATA LEGARIA IPN, para abordar las temáticas de campo y Potencial Eléctrico
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Colombia)
Từ khoá A.A.F. Simulación
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường


Tác giả Diego Fernando Becerra Rodríguez
Trường / Tổ chức Universidad Antonio Nariño
Ngày đăng ký 16/07/2018
Ngày cập nhật 16/07/2018