Werkblad simulatie Kracht & Beweging


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Werkblad simulatie Kracht & Beweging
Mô tả Dit werkblad is voor natuurkunde 2/3 hv over de basis onderwerpen van Kracht 7 Beweging
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Discussion Prompts, Homework, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Kracht, beweging
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả B.J.A. van der Steenstraeten
Trường / Tổ chức Hogeschool Utrecht
Ngày đăng ký 14/06/2018
Ngày cập nhật 14/06/2018