Werkblad simulatie Kracht & Beweging


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Werkblad simulatie Kracht & Beweging
Mô tả Dit werkblad is voor natuurkunde 2/3 hv over de basis onderwerpen van Kracht 7 Beweging
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Kracht, beweging
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả B.J.A. van der Steenstraeten
Email liên lạc benvdsteenstraeten@gmail.com
Trường / Tổ chức Hogeschool Utrecht
Ngày đăng ký 14/06/2018
Ngày cập nhật 14/06/2018