Werkblad simulatie Kracht & Beweging


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Werkblad simulatie Kracht & Beweging
描述 Dit werkblad is voor natuurkunde 2/3 hv over de basis onderwerpen van Kracht 7 Beweging
科目 物理学
等级 初中
类型 多种选择的概念性问题, 实验室, 家庭作业, 讨论提示
持续时间 30 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Kracht, beweging
仿真程序 力和运动:基础 (HTML5)


作者 B.J.A. van der Steenstraeten
学校/组织 Hogeschool Utrecht
提交日期 18-6-14
更新日期 18-6-14