¿Cómo una disolución afecta los niveles de pH en ácidos y bases? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề ¿Cómo una disolución afecta los niveles de pH en ácidos y bases?
Mô tả actividad para estudiantes con el objetivo de que encuentran los efectos de agregar agua a soluciones ácidas y básicas, mediate la medición de su pH.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá ácido, base, disolución, nivel de pH, pH
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH, Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Joselyn Gianatasio, traducción Diana López
Email liên lạc dianab_lopez@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Politécnico Nacional
Ngày đăng ký 06/02/2018
Ngày cập nhật 06/02/2018