Preguntas clicker sobre Concentración Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Preguntas clicker sobre Concentración
Mô tả Preguntas clickers sobre Concentración, para preparatoria o cursos de introducción en universidad.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá concentración, disolución, molaridad, solución, soluto, solvente
Mô phỏng Nồng độ (HTML5)


Tác giả Yuen_ying Carpinter, Robert Parson y Trish Leoblein. Traducción de Diana López
Email liên lạc dianab_lopez@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Politécnico Nacional
Ngày đăng ký 31/01/2018
Ngày cập nhật 31/01/2018