Comparando expresiones equivalentes Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Comparando expresiones equivalentes
Mô tả Actividad para iniciar el tema de términos semejantes y suma de términos semejantes. Los estudiantes ya deben saber qué es una expresión y cómo escribir expresiones en base a una situación cotidiana.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá coeficiente, expresión matemática, expresiones equivalentes, termino, variable
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Pam Branner, traducción de Diana López
Email liên lạc dianab_lopez@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Politécnico Nacional
Ngày đăng ký 30/01/2018
Ngày cập nhật 30/01/2018