Estudio de los circuitos en serie y paralelo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estudio de los circuitos en serie y paralelo
Mô tả Actividades para descubrir las características de los circuitos en serie y paralelo
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá circuito, paralelo, serie
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Francisco José Rodríguez Plasencia
Trường / Tổ chức Escuelas Pías de Aluche
Ngày đăng ký 15/01/2018
Ngày cập nhật 15/01/2018